Klik op de afbeeldingen
voor een vergroting
Geheime Gezichten
 
 
 
 
 

Kunst is een wedergeboorte van de natuur
En wordt gevoed door een werkelijkheid
Er is een verlangen om diepte te ontdekken
Fantastische waarheden die meer
werkelijkheid zijn dan we kunnen zien

 

Wat vertellen deze hoofden:
Omsloten gedachten,
Gebarsten zienswijze,
Een zweven en zoeken,
Grijnzend en grimmig,
Ook verlicht en sterk
Vol energie
Verschillende krachten zijn zichtbaar
Zon en maan en uitersten in kleur
Deze symboliseren een eigen gevoelswaarde
Rood: bijvoorbeeld een heftige bewogenheid
Geel: het eeuwige vooruit willen of rusteloos zoeken,
Blauw: van bedachtzaamheid.
Het blauwgroen: een terugtrekken, alleen zijn.
Oranje: het conflict
De ontroering is violet.